free hit counters

wellcome to our restaurant and house
   

Banja Vrdnik

Banja Vrdnik se smestila u zagrljaj Fruške Gore, na južnim padinama, obuhvaćena sa svih strana obroncima, raznovrsnim rastinjem i zelenilom, zaklonjena i zaštićena od ekstremnih vremenskih nepogoda.

Relativno blaga klima, sa najviše sunčanih dana u kontinentalnom delu Evrope i sa ružom vetrova, koja omogućava da se vazdušna masa, u vidu blagog povetarca, preliva preko nacionalnog parka prirode, prvog stepena zaštite, sa raznovrsnim i plemenitim vrstama rastinja i lekovitog bilja, daje Banji Vrdnik, pored statusa banje sa termalnom-lekovitom vodom, i status „vazdušne banje“. Velika koncentracija kiseonika i ozona izuzetno pozitivno deluju na lečenje plućnih i kardiovaskularnih bolesti.

Termalna-lekovita voda u bazenima banje ima konstantnu temperaturu od 32,8 stepeni celzijusa i veoma blagotvorno deluje na ljudski organizam. Pored izuzetnih rezultata postignutih u lečenju reumatskih i posttraumatskih bolesti, termalna voda pozitivno deluje i na kožne bolesti i bolesti lokomotornog sistema.

 

1.Vrdnik 2.Vrdnik 3.Vrdnik 4.Vrdnik 5.Vrdnik 6.Vrdnik