BanjaVrdnik

Banja Vrdnik se smestila u zagrljaj Fruške Gore, na južnim padinama, obuhvaćena sa svih strana obroncima, raznovrsnim rastinjem i zelenilom, zaklonjena i zaštićena od ekstremnih nepogoda.
Termalna, lekovita voda u bazenima banje ima konstantnu temperaturu od 38.2 stepeni Celzijusa i veoma blagotvorno deluje na ljudski organizam.
Relativno blaga klima, sa najviše sunčanih dana u kontinentalnom delu Evrope i sa ružom vetrova, koja omogućava da se vazdušna masa, u vidu blagog povetarca, preliva preko nacionalnog parka prirode, prvog stepena zaštite, sa raznovrsnim i plemenitim vrstama rastinja i lekovitog bilja, daje Banji Vrdnik, pored statusa banje sa termalnom-lekovitom vodom, i status vazdušne banje.